येडशी ते शेलु रस्त्याचे रखडलेले काम त्वरित चालु करा जिल्हाधिकार्यांकडे निवेदनाद्वारे केली मागणी

येडशी ते शेलु रस्त्याचे रखडलेले काम त्वरित चालु करा

जिल्हाधिकार्यांकडे निवेदनाद्वारे केली मागणी

येडशी ते शेलु रस्त्याचे रखडलेले काम त्वरित चालु करा

जिल्हाधिकार्यांकडे निवेदनाद्वारे केली मागणी

फुलचंद भगत

वाशिम:-मंगरुळपीर तालुक्यातील ग्राम येडशी ते शेलुबाजार रोड गेल्या दोन वर्षापुर्वी रोडचे भुमीपुजन केले होते

सदर रस्ता हा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत चार पॉईट विस कि. मि. मंजुरात झाला आहे मागील काही दिवसापुर्वी संबधीत ठेकेदाराकडुन रस्त्याचे काम चालु करुन पुलाचे काम करन्यात आले परंतु उर्वरित काम अजुनही कामाच्या प्रतिक्षेत आहे

सदर रस्ता हा शेलुबाजार येथील मुख्य बाजार पेठेला जोडला असल्यामुळे गावातिल नागरीकांना व शाळकरी विद्यार्थांना रोज ये जा करवी लागते

रस्ता हा पुर्नता उखरला असुन रस्त्याच्या मधोमध व रस्त्याच्या कडेला मोठ मोठे खड्डे पडले आहे त्यामुळे अपघात सुध्दा होता त्यामुळे येथील नागरिकांना ये जा करन्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे

सदर रोडची संबंधित अधीकार्याकडे विचारना केली असता निधी उपलब्ध नाही असे सांगन्यात येते त्यामुळे येडशी येथील गावकर्याच्या वतिने वाशिम येथील उपजिल्हाधिकारी हिंगे साहेब यांना निवेदनाद्वारे तक्रार देन्यात आली असुन रखडलेल्या येडशी ते शेलुबाजार रस्त्याचे अर्धवट काम त्वरित चालु करा अशी मागनी गावकर्यांच्या वतिने करन्यात आली त्यावेळी गावातील सरपंच उपसरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य व तसेच गावातील नागरीक उपस्तीत होते

त्यावेळी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनी संबधीत अधीकार्याशी बातचीत करुन सदर रस्त्याचे काम पुढील दोन ते तिन दिवसात चालु होईल असे आश्वासन देन्यात आले.

प्रतिनीधी:-फुलचंद भगत

मंगरुळपीर/वाशिम

मो.8459273206

Updated : 9 April 2022 7:25 AM GMT

Shubham Gote

Mr. Shubham Gote is involved in the day-to-day operations of the company along with the business expansion strategies of the print media division of the group. He also supervises the performance of the company in terms of the business plans. He has been on the Board of the Company since November 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.