महानंदा अगुलदरे यांचे पक्षिप्रेम;पोरके झालेल्या पिलांना मायेनं वाढवणारी पक्षिमैञीण

महानंदा अगुलदरे यांचे पक्षिप्रेम;पोरके झालेल्या पिलांना मायेनं वाढवणारी पक्षिमैञीण

महानंदा अगुलदरे यांचे पक्षिप्रेम;पोरके झालेल्या पिलांना मायेनं वाढवणारी पक्षिमैञीण

(फुलचंद भगत)

मंगरूळपीर:-कडक ऊन्हाळ्यात आईपासुन पोरके झालेले भोर पक्षांची दोन छोटेछोटे पिल्लांना सांभाळून महानंदा विष्णू अगुलदरे यांनी पक्षिप्रेम जोपासले आहे.प्राणीमाञांविषयी कनवळा असणार्‍या या पक्षिमैञीणीचे सर्वञ कौतुक होत आहे.

मंगरुळपीर शहरातील नविन सोनखास परिसरात राहणार्‍या महानंदा विष्णू अगुलदरे यांच्या घरातील झाडावर भोर पक्षाने काही दिवसांपुर्वी घरटे बांधले.काही कालावधीनंतर त्या घरट्यात छोटी दोन पिल्लंही त्या भोर पक्षाला झाली.घरात वावरतांना घरातील सदस्यांना हे पक्षी नेहमी दृष्टीपथास पडायची.कडक ऊन्हाळा असल्यामुळे जीवाची लाही लाही होत असतांना महानंदा अगुलदरे या त्या घरट्याशेजारी दाना पाणी नियमित ठेवायच्या.परंतु काळाचा घाला झाला.त्या पक्षांची आई घरट्यात परतलीच नाही त्यामुळे पक्षी आईच्या वियोगाने घरट्यात आकांत करुन किलबिलाट करीत होते.भोर पक्षीण घरट्यात परतेल असे अगुलदरे परिवारालाही वाटले परंतु तसे झाले नाही.शेवटी महानंदा यांनी त्या आईपासुन पोरक्या झालेल्या भोर पक्षांच्या पिल्लांना सांभाळन्याची जबाबदारी ऊचलली.कुटुंबातीलच सदस्य म्हणून रोज त्या पिलांना चारापाणी खावू घालुन सांभाळ करीत आहेत.हे पिल्लं थोडे मोठे झाल्यावर निसर्ग अधिवासात सोडणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.पोरके झालेल्या पिल्लांना मायेनं वाढवणार्‍या महानंदा अगुलदरे या पक्षिमैञीणचे सर्वञ कौतुक होत आहे.घरी आलेले मुके जणावरे यांनाही न चुकता घासकुटका भरवणार्‍या आणि दारावर आलेल्या गरजुंनाही नेहमी मदत करणार्‍या या अगुलदरे परिवारांचा परोपकारांचा हा आदर्श सर्वांनी घ्यावा असे निसर्गप्रेमीकडुन आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रतिनीधी:-फुलचंद भगत

मंगरुळपीर/वाशिम

मो.8459273206

Updated : 6 April 2022 4:26 PM GMT

Shubham Gote

Mr. Shubham Gote is involved in the day-to-day operations of the company along with the business expansion strategies of the print media division of the group. He also supervises the performance of the company in terms of the business plans. He has been on the Board of the Company since November 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.