महसूल कर्मचारी संघटना शाखा घाटंजी चे कर्मचारी बेमुदत संपावर

महसूल कर्मचारी संघटना शाखा घाटंजी चे कर्मचारी बेमुदत संपावर

महसूल कर्मचारी संघटना शाखा घाटंजी चे कर्मचारी बेमुदत संपावर

घाटंजी तहसील कार्यालया समोर गेल्या तिन दीवसा पासून महसूल कर्मचारी विविध मागण्या साठी बेमुदत संपात सहभागी होऊन संपावर बसलेले आहेत.

संघटनेच्या एकून १६ मागण्या आहे (१) शासन निर्णय ०१ मे २०२१ अन्वये राज्य स्तरीय संवर्ग रद्द करावा (२) अव्वल कारकून नायब तहसीलदार पद्दोनतीची प्रक्रीया तात्काळ पुर्ण करावी (३) महसूल सहायकाची रिक्त पदे तात्काळ भरावी (४) नायब तहसीलदार ग्रेड पे ४३००वरून ४६०० करावा (५) पाच दांगर समितीचे अहवालानुसार आकृतिबंध लागू करावा. दांगर समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करून अंमलबजावणी करावी (६) संजय गांधी निवडणूक रोजगार हमी योजना पीएम किसान योजना वगैरे महसूलेत्तर कामासाठी स्वतंत्र पदे निर्माण करावी. (७) बऱ्याच कालावधीपासून अस्थाई असणारी पदे कायम करावी (८) सुधारित निकषानुसार पदोन्नती प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. (९) नियमानुसार पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांना वर्ग-3 महसूल सह पदी पदोन्नती द्यावी (१०). चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांचा पदोन्नती कोटा 25 टक्के वरून 50 टक्के करावा (११) कोतवाल यांना चतुर्थ श्रेणी पदी मध्ये पदोन्नती कोटा 40% केला त्यानुसार भरती प्रक्रिया करावी (१२) नवीन 27 तालुके महसूलेत्तर कामाकरिता निर्मिती करून पदे निर्मीती करून भरावीत (१३) गृहविभागाचे धर्तीवर महसूल कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करावा (१४) राज्यस्तरीय महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा दरवर्षी प्रमाणे पार पाडाव्या (१५) गौण खनिज विभागात खनिकर्म निरीक्षक हे अ. का दर्जाचे पद निर्माण करावे (१६) महसूल दिन दरवर्षी राज्य , विभाग व जिल्हा स्तरावर साजरा करावा व त्याकरता निधी उपलब्ध करून द्यावा इत्यादी मागण्या घेऊन महसूल कर्मच्यार्या बसले बेमुदत संपावर मागण्याला मंजूरी न मिळाल्यास आंदोलन तिव्र करण्यात येईल असा इशारा कर्मच्यार्याच्या संघटनेनी दीला.

संजय ढवळे घाटंजी

Updated : 6 April 2022 4:35 PM GMT

Shubham Gote

Mr. Shubham Gote is involved in the day-to-day operations of the company along with the business expansion strategies of the print media division of the group. He also supervises the performance of the company in terms of the business plans. He has been on the Board of the Company since November 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.