देशी, विदेशी दारू 9,09200 रू. चा दारूसाठा जप्त, हिंगणघाट डी.बी. पथकाची कार्यवाही..

देशी, विदेशी दारू 9,09200 रू. चा दारूसाठा जप्त, हिंगणघाट डी.बी. पथकाची कार्यवाही..

हिंगणघाट दि. 07/

दिनांक 06/03/2020 रोजी पोस्टे हिंगणघाट येथील पोहवा शेखर डोंगरे यांचे डी.बी. पथक हिंगणघाट येथे रात्रीदरम्यान पेट्रोलींग करीत असतांना त्यांचे पथकास माहीती मिळाली कि, वर्धा रोड कडुन हिंगणघाट येथे दारूची वाहतुक होणार आहे, अशा मुखबीरचे खबरेवरून पंच व पो. स्टाफ सह यातील नमुद आरोपीतांवर प्रो-रेड केला असता, आरोपीतांचे ताब्यातील महेन्द्रा कंपनीच्या सुप्रो मालवाहक गाडी क. MH 40/BL-1877 मध्ये देशी दारूच्या 110 पेटया व विदेशी दारूच्या 10 पेटया व एक महिन्द्रा सुप्रो मालवाहु असा दारू व जप्त वाहनाची किं. 9,09200 रू चा माल विनापास परवाना वाहतुक करतांना मिळून आल्याने कारवाई करून आरोपी नामे 1) विठ्ठल देवराव आडे वय 30 वर्षे 2) रोषन गोविंदा मडावी वय 22 वर्षे दोन्ही रा. भटमार्ग ता. बाभुळगाव जि. यवतमाळ 3) विक्की शिवाजीराव चौधरी वय 30 वर्षे रा. विठ्ठल मंदीर वार्ड, हिंगणघाट यांचे विरूध्द पोस्टे ला दारूबंदी कायदयान्वये गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक, संपत चव्हाण, पोलीस स्टेशन, हिंगणघाट करीत आहे.

सदरची कामगीरी मा. श्री. प्रशांत होळकर, पोलीस अधीक्षक, वर्धा, मा. श्री. यशवंत सांळुके, अपर पोलीस अधीक्षक, मा. श्री. दिनेश कदम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, हिंगणघाट, पो.नि. श्री. संपत चव्हाण, सपोनि प्रशांत पाटणकर, पोलीस स्टेशन, हिंगणघाट यांचे मार्गदर्शनात डि. बी. पथकाचे पो.हवा. शेखर डोंगरे, नापोशि. निलेश तेलरांधे, सचिन घेवंदे. विशाल बंगाले, सचिन भारशंकर, सुहास चांदोरे तसेच सायबर सेल मधील नापोशि दिनेश बोथकर यांनी केली आहे.

Updated : 7 March 2022 9:14 AM GMT

Shubham Gote

Mr. Shubham Gote is involved in the day-to-day operations of the company along with the business expansion strategies of the print media division of the group. He also supervises the performance of the company in terms of the business plans. He has been on the Board of the Company since November 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.